İnsani Değerler Platformu

Anasayfa Hakkımızda Kampanyalar Faaliyetler Fotoğraflar Makaleler İletişim

İ n s a n    İ ç i n   D e ğ e r

Ayın Kampanyası

Kuruluş Gerekçesi

Gün geçtikçe artarak etkisini göstermekte olan ahlaki çöküntü bu günün insanını, aileyi ve tüm toplumsal katmanları ciddi şekilde kıskacı altına almıştır. Küresel bazda yaşanan bu sorun evrensel tüm erdemleri hızla tüketirken, bireyselciliği, hedonizmi(hazcılık) , çıkarcılığı, şiddeti, zulmü ve haksızlığı tırmandırmaktadır.

Enformasyon çağıyla birlikte dünyamızın adeta küçük bir köy haline gelmesi her türlü bilginin akışını hızlandırmıştır. Medya ve internet aracılığıyla aktarılan olumsuz kişi ve olaylar toplumda aynı olumsuzluklara dair yatkınlık oluşturabilmektedir. Anne baba katili gençlerin, cinnet geçiren eşlerin, bebeklerini havalandırma boşluğuna atarak öldüren annelerin, insanın aklının alamayacağı vahşetlerin yaşandığı dünyamızda tüm bunları ahlaksızlıkla ifade etmek yetersiz kalmaktadır. Bu kaygı verici manzara sekülerleşmenin insanlığı sürüklediği son nokta olarak karşımızda durmaktadır. Toplumun her kesiminde özellikle genç nesillerde görülen bu sorunların seküler yaklaşımlarla çözülemeyeceği ortadadır.

Toplumda ahlaki değerleri yeniden kuşanmaya dair dalgalanmaya büyük bir ihtiyaç vardır. Bu da ilahi olana yeniden yaklaşmakla mümkündür. Sosyal sorumluluk çerçevesinde erdemli bir toplum inşa etmek için herkese önemli görevler düşmekle birlikte, sorunun büyüklüğü karşısında çözüme yönelik işbirlikleri oluşturmak kaçınılmazdır. Bu inançla İstanbul da faaliyet gösteren kişi ve kurumlar bir araya gelerek, insani değerlerin yeniden kazanılması için çalışmalar yapmak üzere bir platform oluşturmuşlardır.

Vizyon

Toplumda yozlaşan insani değerlerin yeniden güçlenmesi için kişisel ve kurumsal bazlı işbirlikleri oluşturarak erdemli toplum inşa edilinceye kadar mücadele etmek.

Misyon

İnsani ve ahlaki yozlaşma sorunun nedenlerini belirleyerek çözümler üretmek, toplumun her kesiminin sorunun farkına varması ve çözüme dahil olması için çalışmalar yapmak.

Amaç ve Faaliyet Alanları

Platformu oluşturan kurumların meseleye bakışlarını ve çözüm önerilerini belirleyerek ortak bir söylem oluşturmak.

İnsani yozlaşma olarak isimlendirdiğimiz sorunun ev, iş, okul kısaca hayatın her alanına olan yansımalarını muhataplarından dinlemek ve bunları raporlar haline getirmek.

İnsani ve ahlaki yozlaşma konusunda çalışma yapan tüm kurumların konuya ilişkin çalışmalarını incelemek. Soruna ve çözüm önerilerine dair yaklaşımlarını değerlendirerek gerektiğinde ortak çalışmalar yapmak.

Platformun hedefine yönelik yerel ulusal ve uluslar arası toplantılara katılmak ve böyle toplantılar organize etmek.

Ortak hedef, amaç ve söylem çerçevesinde yeni katılımlarla platformu güçlendirmek

Sorunun kaynaklarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla birlikte değerlendirmek.

Çalışmayı hedefe götürecek alanlar belirleyerek kısa ve uzun vadeli olmak üzere eylem planları geliştirmek.

Toplumda kaybolduğu düşünülen insani, ahlaki veya örfi bir takım değerlere dikkat çekmek üzere kitlesel hareketler organize etmek.

Yapılan tüm çalışmaları ilgili resmi makamlara raporlayarak, ülke yöneticileri üzerinde konuyla ilgili sivil toplum baskısı oluşturmak.

Çalışma İlkeleri

Çalışmalarda istişareye önem verilir.

Katılımcılar tercihleri dışında herhangi bir göreve zorlanmazlar

Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durularak, katılımcılar arasında eşitlik prensibiyle hareket edilir.

Platformda açık yüreklilik ve iyi niyet esasıyla hareket edilir.

Tüm katılımcılarda görev ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesine önem verilir